Κατασκευες μας στο κατάστημα “Βλάχος” Πρατήριο Αλλαντικών.